Commuun strafrecht

Onder het commune strafrecht wordt een grote deelverzameling verstaan van feiten strafbaar gesteld bij het wetboek van strafrecht. Hieronder zijn – onder veel meer – begrepen vermogensdelicten (zoals al dan niet gekwalificeerde diefstal, heling, fraude, oplichting, afpersing, witwassen), geweldsdelicten (zoals (zware) mishandeling), zedendelicten (zoals ontucht, aanranding, incest, verkrachting) en levensdelicten (zoals doodslag en moord). Veel meer uiteenlopende feiten worden bij het wetboek van strafrecht strafbaar gesteld. In geval van verdenking verdient het altijd aanbeveling contact op te nemen met Brink Attorneys.