BRINK

Mr Henk E. Brink studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Sinds 1994 is hij advocaat.

Brink is gespecialiseerd in het straf(proces)recht. Hij begeeft zich op zowel het terrein van het commune strafrecht – in de meest brede betekenis hiervan – als dat van de bijzondere wetten, het economisch strafrecht en internationaal strafrecht.

Brink staat als professioneel strafrecht advocaat bekend als iemand die zijn tanden in een zaak zet. In eerste instantie richt hij zijn pijlen op formele wijze op het strafrechtelijk onderzoek. Hij controleert de bevoegdheden, houdt de gebezigde opsporingsmethodieken kritisch tegen het licht en stelt waar nodig de eerlijkheid en correctheid van het handelen van de politie aan de kaak.

Brink pleegt proactief op te treden en waar mogelijk en opportuun in een vroeg stadium contact te zoeken met het openbaar ministerie. Als hij daarvoor ruimte ziet zal hij er bij de officier van justitie op aandringen stafrechtelijke vervolging te staken – ofwel de zaak te seponeren.

Als het openbaar ministerie vervolging doorzet zal Brink waar nodig en mogelijk ook in materieel opzicht de bewijskracht ter discussie stellen.

Brink stond in de loop van de jaren vele verdachten in uiteenlopende soorten strafrecht bij. Behalve in (grote) drugszaken, zaken betrekking hebbende op gewelds-, levens- en zedendelicten, trad hij ook op in fraudezaken en oplichtingszaken, alsmede bij verdenking van handel met voorkennis. Ook in het buitenland levert hij zijn diensten. Bijgestaan door lokale raadslieden kan het voor Nederlandse verdachten zinvol zijn zich te voorzien van Nederlandse rechtshulp. Bij over- en uitleveringskwesties komt Brinks brede en persoonlijk netwerk van buitenlandse advocaten, welke van dienst kunnen zijn in het verzoekende land, goed van pas. Ervaringen deed Brink inmiddels op in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta en Spanje.

Brink is lid van de Vereniging van Strafrechtadvocaten en van de European Criminal Bar Association.

KIES EEN TAAL

mr Brink aan het werk