SPECIALISMEN

Brink Attorneys is gespecialiseerd in het strafrecht in de meest brede zin. Dat betekent dat vanzelfsprekend rechtsbijstand kan worden verleend bij verdenking van diefstal, afpersing, vernieling, heling, witwassen, zedendelicten en moord of doodslag, maar tevens bij verdenking van overtreding van de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie, de Wegenverkeerswet of de Wet op Economische Delicten. Dit is slechts een greep; ieder strafrechtelijk aanknopingspunt rechtvaardigt het inschakelen van Brink Attorneys.

Ook ondernemingen kunnen getroffen worden door bijzondere belangstelling van politie of openbaar ministerie. Niet alleen kunnen ze zelf – als rechtspersoon – onderwerp van strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging worden, maar ook kunnen bestuurders, werknemers of andere betrokkenen – al dan niet feitelijk leidinggevend – onderworpen worden aan strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging. Tevens is het mogelijk dat een onderneming betrokkken raakt in strafrechtelijk onderzoek tegen een derde en dat bijvoorbeeld onder de onderneming beslag wordt gelegd. In al deze gevallen is Brink in staat adequate rechtsbijstand te verlenen.

Evenzeer biedt Brink zijn diensten aan bij overleverings- en uitleveringskwesties en bij overige grensoverschrijdende strafrechtelijke aangelegenheden.

Ook in jeugd- ofwel minderjarigenstrafrecht is Brink thuis. Het minderjarigenstrafrecht onderscheidt zich van het volwassenenstrafrecht op strafvorderlijk gebied: de bij vervolging en berechting geldende rechtsregels wijken af van de regels in het volwassenenstrafrecht. Tevens kent het jeugdstrafrecht een afwijkend stelsel van strafmodaliteiten. Onder omstandigheden kunnen minderjarigen volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht en sinds de invoering van het zogenaamde adolescentenstrafrecht kunnen jongvolwassenen tot 23 jaar onder bepaalde condities gesanctioneerd worden met inachtneming van het minderjarigenstrafrecht.

Ook ingeval u benadeeld bent ten gevolge van enig strafbaar feit kunt u in beginsel bij Brink Attorneys terecht. Neemt u vooral contact op met mr Brink teneinde in overleg te bezien wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld gericht op vergoeding van schade.

KIES EEN TAAL

CONTACT INFORMATIE

Emerald House
Jozef Israëlskade 46
1072 SB, Amsterdam

GSM: +31-(0)6-22463446

Web: https://www.brinkattorneys.com